Java
build.gradle


Java
ApiInterface.java


Java
mactivity.java


PHP
rest_upload.php



Example retrofit upload file,
How to upload file retrofit,
How to upload image retrofit
Android java upload file
Tutorial upload file retrofit